Bij de geboorte

Bij de geboorte

Goede omstandigheden voor een geslaagde geboorte

Op het bedrijf dienen alle procedures voor het afkalven schriftelijk aanwezig en bij het personeel bekend te zijn, voordat de koe begint met afkalven. Deze standaardprocedures informeren medewerkers over herkenning van de tekenen van het afkalven, de referentietijden voor tussenkomst en de juiste hygiënepraktijken bij het afkalven. Ze dienen ook de maatregelen te beschrijven die moeten worden getroffen om indien nodig een abnormale toestand, positie of houding van het kalf te verhelpen.

Een complete set procedures bevat daarnaast richtlijnen voor beheer en hygiëne van de afkalfruimte, verplaatsing van koeien en toezicht.

De twee belangrijkste aandachtspunten bij de geboorte zijn: rust en reinheid

Wat u moet doen:

  • Een hygiënische en schone afkalfruimte is een eerste vereiste om problemen tijdens en na het afkalven te voorkomen.
  • Hanteer standaard werkprocedures voor toezicht en tussenkomst tijdens het afkalven
  • Het tijdig weghalen van het kalf bij de moeder beperkt het risico van overdracht van ziekten
  • Voordat een nieuwe koe of groep in de afkalfruimte wordt gebracht, moet deze schoon en droog zijn.
  • Regelmatig toezicht voor vroegtijdige detectie van afwijkingen bij het afkalven

Wat u moet vermijden:

  • Meer dan 10 dagen tussen de eerste en laatste afkalfdatum in een afkalfhok voor meerdere koeien
  • Stress bij de koe tijdens het afkalven; dit kan de geboorte vertragen 

In het Handboek Efficiënt Kalvermanagement treft u meer informatie aan over de geboorte van het kalf. 

Het belang van biest

Wilt u advies over hoe u de kalveropfok kunt verbeteren?

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.