Derde tot zesde maand

Derde tot zesde maand

Voeren om de groei op peil te houden

Gedurende deze periode is vrije toegang tot kwalitatief goed voer onlosmakelijk verbonden met een hoge groeisnelheid. Houd er rekening mee dat een groeiachterstand in deze periode tot gevolg heeft dat het kalf altijd achter zal blijven, waardoor het later zal afkalven en een lagere melkgift zal geven.

Tot een leeftijd van 6 maanden moet het voer dat aan vervangende vaarzen wordt verstrekt rijk aan energie en eiwitten zijn. Ondervoeding moet worden vermeden, omdat het tot groeiachterstand en een vertraagd koekalenderprogramma zal leiden.

Onthoud het volgende:

Wat u moet doen:

 • Bewaak het lichaamsgewicht, de schofthoogte en de gemiddelde dagelijkse toename
 • Verstrek voer voor een gewichtstoename van meer dan 750 g/1.65 lb (500 g/1.1 lb) per dag
 • Zorg voor een uitgebalanceerd rantsoen na het spenen, met het juiste eiwit- en energiegehalte
  - Analyseer het eiwit- en energiegehalte van het verstrekte voer
  - Verstrek zo nodig mineralen
 • Gebruik de scorekaart voor de ademhaling om zieke kalveren direct te herkennen en te behandelen

Wat u moet vermijden:

 • Binnen 2 weken na het spenen hergroeperen of verplaatsen
 • Grote groepen
 • Verschillende hergroeperingen
 • Voer met een laag eiwitgehalte
 • Voer met een lage energie-inhoud
 • Grazen zonder aanvullende voerverstrekking

In het Handboek Efficiënt kalvermanagement treft u meer informatie aan over de derde tot zesde maand van het kalf.

Het juiste dieet

Wilt u advies over hoe u de kalveropfok kunt verbeteren?

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.