Eerste weken

Eerste weken

Vorm geven aan de toekomst van het kalf als melkkoe

Het doel van de eerste week is om een sterk kalf op te laten groeien dat in staat is om zelf melk te drinken. Het kalf moet namelijk sterk en gezond zijn om in een groep kalveren opgenomen te worden.

Op het gebied van de gezondheid kent deze periode veel uitdagingen. Daarom is het belangrijk dat strikte hygiënemaatregelen worden gehanteerd en de dieren nauwlettend worden gevolgd. Hieronder volgen enkele eenvoudige maar belangrijke aanwijzingen:

Wat u moet doen:

 • Kies een kalveropfoksysteem dat aansluit op uw bedrijf en zorg voor het volgende:
  - Goede ventilatie: schone lucht en een tochtvrije omgeving
  - Goed management voor strooisel, inclusief reinigingsroutines
  - Een stabiele temperatuur: vermijd koude- en hittestress bij de kalveren
 • Ontwikkel standaardroutines voor het voeren, met inbegrip van
  - Reinigings- en desinfectieroutines, voor een optimale hygiëne
     onder alle omstandigheden
  - Inname van biest of overgangsmelk gedurende de eerste drie dagen
  - Een drinkstation waarmee het kalf de melk in een natuurlijke houding
     via een nippel kan opnemen
  - Verstrekking van kwalitatief hoogwaardig opfokvoer en hooi na de eerste week
 • Zorg ervoor dat vanaf het begin schoon water beschikbaar is
 • Begin met het voeren en behandelen van de jongste kalveren en eindig met de oudste, om verspreiding van infecties te voorkomen
 • Controleer de gezondheid van de kalveren ten minste tweemaal per dag. Registreer, informeer en reageer onmiddellijk in geval van problemen
 • Isoleer zieke of zwakke kalveren totdat ze hersteld en weer op krachten zijn

Wat u moet vermijden:

 • Natte kalveren
 • Verstrekking van ongepasteuriseerde melk
 • Kalveren die in een onjuiste houding melk drinken
 • Snelle wijziging van het type melk en de concentratie
 • Gebruik van kunstmelk die niet op jonge kalveren is afgestemd
 • Verstrekking van dumpmelk die antibiotica bevat
 • Jonge kalveren pas voeren nadat de oudere dieren zijn geweest
 • Zieke of zwakke kalveren blootstellen aan temperatuurstress (hoge of lage temperaturen)

In het Handboek Efficiënt kalvermanagement treft u meer informatie aan over de eerste weken van het kalf. 

Voerverstrekking voor een optimale groeisnelheid

Wilt u advies over hoe u de kalveropfok kunt verbeteren?

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.