Tweede maand

Tweede maand

Stressvrij en gezond spenen

Aan het begin van de tweede maand neemt het kalf nog steeds zowel melk als vast voer op. Het management moet zich nu richten op een optimale groeisnelheid, door regelmaat in de voerroutines en dagelijkse bewaking van de gezondheid.

Tussen de tweede en derde maand moet het dier volledig omschakelen van melk naar vast voer. Kalveren zijn in deze periode gevoelig voor stress en ziekten, wat nadelig is voor de groeisnelheid. Enkele aandachtspunten tijdens deze periode:

Wat u moet doen:

 • Bewaak de gemiddelde dagelijkse gewichtstoename
 • Verstrek voer voor een gewichtstoename van meer dan 750 g/1.65 lb (500 g/1.1 lb) per dag
 • Bewaak de opname van krachtvoer
 • Gebruik de scorekaart voor de ademhaling om zieke kalveren direct te herkennen en te behandelen
 • Ontwikkel een hygiëneprogramma voor kalveren in groepshuisvesting om de overdracht van ziekten te beperken
 • Isoleer zieke dieren
 • Speen geleidelijk op basis van de stijgende opname van vast voer

Wat u moet vermijden:

 • Natte kalveren
 • De melkdosering verlagen voordat het kalf een gemiddelde 3-daagse opname van 200 g opfokvoer per dag heeft.
 • Plotseling veranderen van het voertype en de voerhoeveelheid
 • Vlak voor het spenen de huisvesting en samenstelling van de groep veranderen

In het Handboek Efficiënt kalvermanagement treft u meer informatie aan over de tweede maand van het kalf.

Het belang van hygiëne

Wilt u advies over hoe u de kalveropfok kunt verbeteren?

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.