Filtreren van melk

Dit is de eerste uitgave van het boekje Efficiënt melk filtreren, bewerkt en uitgegeven door  DeLaval International AB. Dit boekje is het resultaat van onze jarenlange ervaring met veehouderij en melkfiltratie, een traditie die eind 19e eeuw begon toen onze oprichter Gustav de Laval de revolutionaire melkseparator uitvond. Sindsdien vormen melkseparatie en -filtratie de kern van onze zakelijke activiteiten.

Aan het boekje Efficiënt melk filtreren hebben melkfiltratie-experts van over de hele wereld meegewerkt. Het boekje is samengesteld om veehouders, adviseurs en consultants, studenten en andere betrokkenen bij hoogwaardige melkproductie een hulpmiddel in handen te geven. Het kan u vertrouwd maken met succesvole, efficiënte en ultrahygiënische melkfiltratie, meteen al op het bedrijf zelf. Ook wordt hierin toegelicht welke voorname rol de melkfiltratie speelt in het productieproces voor kwaliteitsmelk.

Bekijk het boekje

Milk filtration  

Klik op het plaatje om het boekje te bekijken (alleen beschikbaar in het Engels).


Meer weten?

Kijk op www.milkproduction.com

Gesponsord door DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.