Mestverwerking

Manure handling

Zie mest als iets waardevols in plaats van een onkostenpost

Zoals u weet zit mest vol waardevolle voedingsstoffen. Maar mestverwerking is lastig: hoe vermindert u de negatieve impact van mest en maakt u optimaal gebruik van de positieve effecten?

Hebt u op uw bedrijf vaste mest, half-vaste mest of drijfmest?

Sommige veehouders zien mest als een kostenpost. Maar met een goed mestmanagement kunt u de algehele rendabiliteit van uw bedrijf juist verhogen. Mestverwerking kan kosten op de volgende manieren aanzienlijk terugbrengen:

  • in een schone stal hebt u minder klauwproblemen en veterinaire kosten
  • als uiers schoon zijn, neemt het voormelken minder tijd in beslag en verkort u de doorlooptijd
  • bij schonere koeien is het celgetal lager en de melkkwaliteit hoger
  • minder uitstoot van schadelijke stoffen is goed voor uzelf en uw koeien, maar ook voor het bodemleven en de waterhuishouding.

Gebruikt u zand of stro als ligboxbedekking?

Maar hoe verkrijgt u eigenlijk het juiste evenwicht tussen de negatieve en positieve effecten van mest? Met andere woorden: hoe stelt u zowel duurzaamheid als winstgevendheid veilig?

Wat eten uw koeien?

Met allerlei variabelen moet u daarbij rekening houden.

Soorten mest

Ook kwesties als bodemsoort, temperatuur, regenhoeveelheden en de opname van voedingsstoffen door het gewas spelen een belangrijke rol.

Hoe zijn uw dieren gehuisvest?

Op de website milkproduction.com vindt u een hele reeks antwoorden. Hier treft u praktische adviezen aan over het terugdringen van ammoniakverliezen op uw bedrijf. Of u vindt er een artikel met tips over de omgang met regelgeving t.a.v. milieubescherming. Als u eerder op zoek bent naar meer uitgebreide behandeling van het onderwerp, vindt u bij de FAO diepgaande onderzoeken beschreven.

Oplossingen voor mestverwerking

Meer informatie vindt u hier >>>

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.