Smart Farming

De toekomst van uw melkveebedrijf begint nu

Onder Smart Farming verstaat DeLaval dat veehouders de beschikking krijgen over beslissingshulpmiddelen en automatiseringstechnologieën, om zo producten, diensten en kennis naadloos te integreren voor melk van topkwaliteit en verbeteringen in veestapelmanagement, productiviteit en winstgevendheid.

Smart Farming gaat over innovatie. Over innovatieve, en vooral geïntegreerde beslissingshulpmiddelen en automatisering, die u ondersteunen bij het management van uw bedrijf.

Het effectief inzetten van zulke hulpmiddelen op bedrijven kan als vanzelf leiden tot een betere kostenbeheersing en inkomensverhoging door een verhoogde melkproductie. Op de boerderij betekent dat pure winst, een van de sleutelbegrippen in Sustainable Dairy Farming (Duurzame melkveehouderij).

Van melkmanagement tot totaal bedrijfsmanagement

We beseffen dat veehouders over de hele wereld voor de uitdaging staan om een economische toekomst te vinden, waarbij schaalvergroting en efficiëntie kernbegrippen zijn.

Uw succes in de nabije toekomst als veehouder hangt grotendeels af van uw mogelijkheden om automatisering en informatietechnologie in te zetten bij het creëren van bedrijfsmatig geïntegreerde productiviteit, voor een winstgestuurd systeem dat meer omvat dan alleen melken.

Een hele reeks innovatieve oplossingen

DeLaval biedt nu al een snelgroeiende serie innovatieve automatiseringsoplossingen aan, gericht op het opnieuw vitaliseren van de veehouderij als bedrijfstak. En op verbetering van de manieren waarop veehouders hun kostbare tijd gebruiken.

Ons Smart Farming-initiatief wil veehouders innovatieve ideeën en technologieën aan de hand doen en hen op weg helpen naar een meer productieve, duurzame en winstgevende toekomst.

DeLaval is de enige leverancier in deze sector die oplossingen kan bieden voor een meer holistische benadering van de winstgevendheid van veehouderijen. We doen dit door ons te richten op de zeven speerpunten van Smart Farming: Ken uw veestapel, voer correct, melk slim, gegarandeerde melkkwaliteit, zorg goed voor uw dieren, zorg dat uw bedrijf een fijne plek is voor uw dieren en uw medewerkers, en onderhoud uw apparatuur.

De 7  speerpunten van Smart Farming

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.