InService voor melkkoeling en -opslag

InService voor melkkoeling en -opslag

Het is niet zomaar melk in uw koeltank, het is uw geld! Bewaak uw melkkwaliteit door uw koeltank en koelaggregaat in topconditie te houden.

Preventief onderhoud voor melkkoeling

De beste manier om uw melkkoeltank en koelinstallatie in perfecte conditie te houden is door regelmatige servicecontroles uit te laten voeren. Hierdoor wordt de melkkwaliteit bewaakt, wordt overmatig energieverbruik tegengegaan en gaat uw apparatuur langer mee, terwijl het risico op storingen afneemt.

Met het InService™ koelingprotocol, volgens ISO-normen en de officiële richtlijnen van de zuivelindustrie, worden al uw koelingonderdelen doorgemeten, getest en waar nodig aangepast. Vervangingen worden gedaan met originele onderdelen.

DeLaval biedt u een compleet InService™ pakket voor al uw DeLaval installaties op het gebied van koeling, melkapparatuur inclusief VMS, voeren en mest.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.