Warmteterugwinning

Terug naar zoekresultaten

Geschikt voor:

Warmteterugwinnning van DeLaval heeft een aantal unieke mogelijkheden die zowel voor een conventioneel als voor een automatisch melksysteem perfecte oplossingen biedt. Wilt u daarover meer weten, neem dan contact op met DeLaval, wij maken een berekening passend voor uw bedrijf.

Belangrijkste voordelen

  • Vermindert energiekosten
  • Genereert warm water
  • Benut het melkkoelproces
  • Unieke en professionele technologie

Verminder energiekosten

Het warmteterugwinningsconcept van DeLaval genereert warm water door het melkkoelproces te gebruiken. Op deze manier kan 60 procent van de warmte die vrijkomt bij het koelen van melk opgevangen worden. Na omzetting in warm water kan het gebruikt worden bij de reiniging van uw melkleiding en melkstal.

Unieke en professionele technologie

Voor elke liter gekoelde melk wordt 1 liter warm water geproduceerd. Zodra het melkkoelproces begint genereert het DeLaval warmteterugwinningsconcept warm water. Water dat door de cb-wisselaar gepompt wordt bereikt temperaturen van 50 tot 55°C. Deze temperatuur wordt vervolgens op een efficiënte manier behouden in een goed geïsoleerd opslagvat.

Vele toepassingen voor waterverwarming op het bedrijf

- U heeft een behoorlijke hoeveelheid heet water (80°C tot 85°C) nodig om het melksysteem na elke melkbeurt en de koeltank na elke lediging te reinigen. Ons warmteterugwinningssysteem warmt het water op tot 50°C - 55°C en een extra boiler verhit het water. In vergelijking met het direct verhitten van kraanwater van 10°C verbruikt deze dubbele aanpak veel minder energie, wat minder kosten betekent.

- Warm water dat direct uit het opslagvat komt kan gebruikt worden voor het handmatig reinigen van het tanklokaal of voor huishoudelijke zaken zoals douches of het wassen van de handen.

- Lauw water (15°C tot 35°C) is een combinatie van water uit het opslagvat en koud water. Het kan gebruikt worden om de uiers te reinigen voor het melken, als drinkwater voor koeien en kalveren in de winter en bij het prepareren van melkpoeder voor het kalvervoeren.

Hoeveel elektriciteit zou u kunnen besparen?

Een bedrijf met 200 koeien gebruikt 150 liter heet water en 500 liter lauw water per dag. Zonder warmteterugwinningssysteem komt dat neer op een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 13.200 kWh. Met ons systeem wordt het verbruik verminderd tot 2.000 kWh. Dus door het DeLaval warmteterugwinningsconcept te gebruiken op een bedrijf van deze grootte kunt u 11.200 kWh elektriciteit per jaar besparen.

Wist u dat…

de energie die teruggewonnen wordt uit 1.000 liter melk per dag en omgezet wordt in warmte gelijkstaat aan de energie uit:

- 13.100 kWh elektrische energie
- 1.900 liter olie
- 1.650 m³ natuurlijk gas
- 950 kg propaangas

Download:

Koeltanks Warmteterugwinning

Energieneutraal koelen?

Meer weten over de mogelijkheden voor warmteterugwinning op uw bedrijf?

Vul dan uw gegevens in in dit contactformulier.

Duurzame Melkveehouderij

Lees meer

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.