Soorten mest

Onze mestsystemen zijn speciaal geconstrueerd voor de verwerking van verschillende mestsoorten.

Drijfmest Zand Vaste mest
Drijfmest Zandhoudende mest Vaste mest

Over mest

De dichtheid van de mest hangt af van factoren als het type dier, de voerfrequentie, het gebruikte type en de hoeveelheid ligmateriaal (zand, zaagsel of stro) en de weersomstandigheden, plus nog andere factoren zoals het afvalwater vanuit de melkstal:

  • drijfmest met een drogestofgehalte tot 10%
  • mengmest met een drogestofgehalte tussen 10 en 20%
  • vaste mest met een drogestofgehalte van meer dan 20%

Het belang van een systematische aanpak

Als eenmaal het te verwerken type mest vast staat, kunt u beginnen met de samenstelling van een geschikt verwerkingssysteem. Elke component werkt samen om de algehele winstgevendheid van het systeem voor uw bedrijf te maximaliseren.

Een systematische aanpak geeft ook flexibiliteit. Zo kunt u bijvoorbeeld extra systeemcapaciteit voor de toekomst plannen naarmate uw veestapel verder groeit, om gemakkelijker rekening te kunnen houden met regelgeving voor opslag en uitrijperioden.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.