Feedtech™ Droogstandsbolus

Levert alle sporenelementen voor koeien rond de afkalftijd

Geschikt voor:

De Feedtech™ Droogstandsbolus is speciaal afgestemd op de behoeften bij uw koeien aan sporenelementen en mineralen tijdens droogstand (dus twee maanden voor afkalven) tot twee maanden na afkalven.

Belangrijkste voordelen

  • Zekerheid dat elk dier voldoende mineralen krijgt
  • Effectiever dan losse mineralen
  • Hoog seleniumgehalte ondersteunt de groei
  • Hoog kobaltgehalte voor goede lactatie
  • Hoog jodiumgehalte tegen nageboorteproblemen
  • Ideaal in combinatie met weidegang
  • Gemakkelijke toediening

Deze droogstandsbolus maakt deel uit van de DeLaval-productrange met vijf bolussen die mineralen en sporenelementen verstrekken aan melkvee. De samenstelling van elke bolus is afgestemd op de leeftijd en conditie van de dieren en de levensfase waarin deze zich bevinden, in dit geval een droogstaande koe (twee maanden voor afkalven). De Feedtech™ Droogstandsbolus zorgt voor langzame afgifte (gedurende vier maanden) van sporenelementen die vaak ontbreken in het normale voedingspatroon van een melkgevende koe rond de afkalftijd, zoals koper, mangaan en zink.

Download:

Feedtech bolussen

Download brochure

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.