Geschiedenis van DeLaval

DeLaval is opgericht door Gustaf de Laval, een afstammeling van 17de eeuwse Franse emigranten. Hij werd in 1845 geboren in de Zweedse provincie Dalerna. Zelfs als kind al viel het op dat hij ongewoon intelligent en innovatief was. Ook was hij een zeer succesvolle student. Hij behaalde een graad in technische wetenschappen en daarop volgend zijn Ph.D.

Gustaf de Laval: een geschiedenis aan onderscheidend vermogen

In 1878 vond Gustaf de Laval de centrifugale melkseparator uit, waarna nog een groot aantal uitvindingen volgde, waarvan de melkmachine en de stoomturbine de bekendste zijn. Als resultaat van deze opzienbarende prestaties, verwierf hij een indrukwekkende reputatie als uitvinder en als industrieel. En dankzij deze kanalen was hij ook in staat vele andere uitvinders uit die tijd te beïnvloeden.

DeLaval

De DeLaval erfenis

Tijdens zijn leven verwierf Gustaf de Laval 92 Zweedse patenten en hij stichtte 37 bedrijven. Hij was niet alleen een briljante uitvinder; hij was ook een man die geen beperkingen zag als het ging om onderzoek en ontwikkeling. Zijn ondertussen meer ontwikkelde uitvindingen bestaan nog steeds en ze verschaffen miljoenen mensen werk. Hij stierf op 2 februari 1913.

Bij DeLaval blijven we werken ten behoeve van de veehouder en streven we ernaar om ons te onderscheiden, door nieuwe manieren en oplossingen te vinden om vooruitgang te boeken op ons speciale gebied, melkproductie. We richten ons op het verbeteren van de melkkwaliteit, de voedselproductie, het welzijn van dieren en de leefomgeving van zowel dier als melker met oog voor het milieu.

Gustaf de Laval

Gustaf de Laval   

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.