Visie, missie en kernwaarden

Deze algemene visie, missie en kernwaarden vormen de uitgangspunten voor ons bedrijf en voor ons als individu.

Onze visie

Onze visie is gebaseerd op wat we willen zijn en hoe we willen dat anderen ons zien. Het is wat we nastreven. Die visie vormt onze inspiratie en motivatie.

Wij dragen bij aan een duurzame voedselproductie.

Onze missie

 • We vormen een team met onze klanten. Dit leidt tot blijvende resultaten.
 • Vanuit onze leidende positie in de melkveehouderij werken we aan innovatie, productverbreding en marktontwikkeling.
 • Wij leveren toonaangevende totaaloplossingen, overal waar we actief zijn.
 • Wij zijn er voor de klant. Dag en nacht.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden helpen ons om de juiste besluiten te nemen en ze vormen een leidraad voor onze dagelijkse werkzaamheden.

Passie

 • We delen de passie om waarde voor de klant te leveren.
 • We zijn trots op ons verleden en ons succes.
 • Vanuit onze leidende positie in de melkveehouderij verbreden wij vol passie onze activiteiten.
 • Deze passie onderscheidt ons van andere bedrijven.

Personeel

 • We hebben de capaciteiten en het vertrouwen om beslissingen te nemen binnen ons verantwoordelijkheidsgebied.
 • Ons succes is op competentie gebaseerd en we investeren voortdurend in persoonlijke ontwikkeling.
 • We delen onze kennis, helpen elkaar en profiteren ervan dat we deel uitmaken van een team.
 • We stimuleren diversiteit en waarderen de creativiteit die voortkomt uit de mix van culturele achtergronden, mannen en vrouwen, seksuele geaardheden, religies, ervaringen en persoonlijkheden.
 • We maken deel uit van een wereldwijd netwerk.

Professionals

 • Kwaliteit staat voorop bij alles wat we doen.
 • Onze verantwoordelijkheden zijn duidelijk en we komen onze verplichtingen na.
 • We luisteren, leren, innoveren en werken voortdurend aan verdere verbetering.
 • We zijn trots op wie we zijn en we stellen ons bescheiden op hierover.
 • We blijven trouw aan onze kernwaarden.

Partnerschap

 • Onze klanten en hun behoeften en verwachtingen vormen uitgangspunt voor al onze activiteiten.
 • Onze dealers zijn business partners met wie we samen klantwaarde creëren.
 • De samenwerking tussen de medewerkers van DeLaval, onze dealers en klanten is gericht op zakelijke resultaten voor de lange termijn.

 

Wij dragen bij aan een duurzame voedselproductie

We vormen een team met onze klanten

We hebben een leidende positie in de melkveehouderij

Lees meer over Smart Farming.

Wij leveren toonaangevende totaaloplossingen

Wij zijn er voor de klant, dag en nacht

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.