Besturingskast voor stalapparatuur (BSC)

De BSC is een geïntegreerd besturingssysteem waarmee meerdere staltoepassingen vanaf één plaats kunnen worden aangestuurd en bediend. De BSC is geschikt voor het aansturen van stalgordijnen en panelen, circulatieventilatoren, verlichting, het DeLaval koelsysteem voor koeien en DeLaval mestverwerkingsapparatuur.

Op de BSC kunnen verschillende sensoren aangesloten worden die benodigd zijn voor het aansturen van de verschillende apparatuur zoals een weerstation en temperatuursensors. De werkingsfrequentie en duur van de aangesloten apparatuur kan onderling afgesteld worden voor een optimaal efficiënt gebruik.

Andere voordelen:

  • Eén besturingskast voor alle toepassingen -> tijdsbesparing en gebruiksgemak
  • Gekoppelde functies -> geen verspilling van energie en water
  • Automatische regeling -> tijdsbesparing
  • Langere levensduur van de apparatuur -> kostenbesparing

De BSC is voorbereid voor communicatie (pc, smartphone, internet, stand-alone) en voldoet aan de eisen voor besturingsystemen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij.

De BSC zit vol met uitgekiende functies die zijn ontwikkeld en geïntegreerd om koewelzijn, arbeidsgemak en –efficiëntie te optimaliseren.

DeLaval koelsysteem voor koeien

Het nieuwste DeLaval koelsysteem voor koeien is een geïntegreerde systeemaanpak om hittestress te verminderen.

Het is volledig geautomatiseerd om de beste koelresultaten te verkrijgen tegen lagere bedrijfskosten. DeLaval heeft wetenschappelijk aangetoond dat dit koelsysteem leidt tot actievere koeien met hogere prestaties in warme klimaatomstandigheden.

Andere voordelen:

  • Minder hittestress
  • Geen terugval van de melkgift tijdens de zomerperiode
  • Hoger voedingsrendement

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.