Afstuderen bij DeLaval

Afstuderen bij DeLaval is een mogelijkheid om een opdracht te volbrengen binnen een internationale werkomgeving. DeLaval hecht dan ook grote waarde aan studenten die de ambitie hebben om af te studeren op basis van een uitdagende opdracht waarbij we verwachten dat deze opdracht gedreven, maar bovenal kritisch en gedetailleerd volbracht wordt.

Voorwaarden voor een afstudeeropdracht zijn simpel. De afstudeerstage moet over een langere, onafgebroken periode volbracht worden. Uiteraard moet er een geschikte en uitdagende opdracht beschikbaar zijn.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar .

Bekijk onderstaand filmpje op YouTube van een toenmalig student aan het Van Hall-instituut in Leeuwarden die stage heeft gelopen bij DeLaval in Steenwijk. Hij heeft zijn studie inmiddels succesvol afgerond en is daarna meteen in dienst getreden bij DeLaval.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.